แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556 และ 2557

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556 และ 2557 (DLIT) ซึ่งจัดซื้อในเดือน กันยายน 2558 ตามรายชื่อดังนี้  1.อนุบาลเมืองสระแก้ว  2.อนุบาลวัดสระแก้ว 3. บ้านคลองหมี 4.บ้านท่าเกษม 5.บ้านนา(สามัคคีวิทยา) 6.บ้านวังรี   7.อนุบาลเขาฉกรรจ์  8.วัดคลองตาสูตร  9.อุตสาหกรรมป่าไม้6   10.อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179   11.บ้านวังศรีทอง  12.บ้านวังใหม่  13.อนุบาลวังสมบูรณ์  14.อนุบาลคลองหาด  15.อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)  16.บ้านคลองหาด     สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบ คือ 1.เอกสารจัดซื้อ   2.คอมพิวเตอร์/ทีวี ที่ได้รับ   3.ทะเบียนคุมทรัพย์สินและการใช้งาน   4.คำสั่งควบคุมและรายงานผลการใช้งาน    โดยทางหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบ  ะหว่างวันที่  31  สิงหาคม 2559  ถึง วันที่ 5  กันยายน  2559  (ผอ.รัชวุฒิ  090-9707855)  

ติดต่อเรา