แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปประเมินตนเอง รอบเดือน ก.ย. 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด  ที่ยังไม่เข้าไปประเมินตนเอง  29 ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบเดือน กันยายน 2559 ให้เร่งเข้าไปดำเนินการ เนื่องจากเว็ปไซต์จะปิดในวันที่ 15 ก.ย.2559 เพื่อใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการ สงสัยสอบถาม ศน.วีรศักดิ์  081 864 7350 ครับ

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปประเมินตามที่แนบ

  1. 29pragran mant septamber 59

19C0F1 picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. copy-identity-59

3. usrename-and-partword-2559

 

ติดต่อเรา