แจ้งเรื่องงดการเบิกเงินทดรองราชการ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ของดเบิกเงินทดรองราชการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2559 

และจะเริ่มเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 037-425465 ต่อ 16

ติดต่อเรา