หน่อไม้ดองเปรี้ยวใส่ขวด

ช่วงลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

นักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านลุงพลู

ช่วยกันเก็บหน่อไม้ริมรั้้วข้างโรงเรียน

มาทำโครงงาน “หน่อไม้ดองเปรี้ยวใส่ขวด”

สูตรของเราคือเก็บไว้ได้นานเป็นปี รับประทานได้

ดูแลควบคุมโดย คุณครูเกษม ร่วมใจ

เมื่อวันจันทร์  ที่ 29 เดือน สิงหาคม 2559 

******************

7

2

6

3

5

1

 

********

 

ติดต่อ สพป.สก.1