ประชุมควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ( ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ เข้าร่วมประชุม

IMG_001 IMG_002 IMG_18 IMG_1748 IMG_1749 IMG_1750 IMG_1751 IMG_1752 IMG_1754 IMG_1755 IMG_1756 IMG_1757 IMG_1758 IMG_1759 IMG_1760 IMG_1761 IMG_1762 IMG_1763 IMG_1764 IMG_1765 IMG_1766 IMG_1767 IMG_1768 IMG_1769 IMG_1770

 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา