จับเวลาวิ่ง 31 ขาสามัคคีปีที่ 12

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

ต้อนรับคณะกรรมการจับเวลาวิ่ง 31 ขาสามัคคีปีที่ 12  

คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันรอบระดับภูมิภาค

  ชมวีดีโอการแข่งขัน

หรือ

Facebook

20160817_110902 20160817_110917 20160817_111029
20160817_111037 1471415428245 20160817_111054
1471415438796 1471415447482 1471415497766

 

Message us