จับเวลาวิ่ง 31 ขาสามัคคีปีที่ 12

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

ต้อนรับคณะกรรมการจับเวลาวิ่ง 31 ขาสามัคคีปีที่ 12  

คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันรอบระดับภูมิภาค

  ชมวีดีโอการแข่งขัน

หรือ

Facebook

20160817_11090220160817_11091720160817_111029
20160817_111037147141542824520160817_111054
147141543879614714154474821471415497766

 

ติดต่อเรา