“สระแก้ววิชาการ” กลุ่มเครือข่ายสระแก้ว

กลุ่มเครือข่ายสระแก้วได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับกลุ่มเครือข่าย “สระแก้ววิชาการ” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์   ลีลาลลิตเลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มาเป็นประธานและมีนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติซึ่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว มีการแข่งขันหลายรายการ ได้แก่ ระดับปฐมวัย การประกวดวาดภาพระบายสี, การปั้นดินน้ำมัน, การฉีก ตัด ปะ กระดาษ,การเล่านิทาน ระดับประถมศึกษา การประกวดท่องบทอาขยาน,การประกวดวาดภาพระบายสี,การประกวดมารยาทไทย,การประกวดคัดลายมือ,การประกวดพูดสุนทรพจน์ทางภาษาอังกฤษ,การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น,การประกวดสวดสรภัญญะ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง,การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์,การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์,การแข่งขันเดาะบอล,การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก, การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)

ติดต่อเรา