ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

ท่านผอ. ชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) และคณะครู
ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพเป็นประธาน เนื่องในงานฌาปนกิจศพ
คุณพ่อวิชิต เข็มรักษ์ 
ณ วัดสว่างสารี บ้านแหลมทอง
วันที่ 27 สิงหาคม 2559
SUB1 SUB2 SUB3 SUB4 SUB5 SUB6 SUB7 SUB8 SUB9 SUB10

ติดต่อเรา