ชมนิทรรศการงาน กศน.สัญจร 2557

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  เข้าร่วมชมนิทรรศการงาน กศน.สัญจร 2557  มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซี่ยน  จังหวัดสระแก้ว  ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

2.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

บรรยากาศตามภาพคะ

IMG_0311IMG_0259IMG_0281IMG_0286IMG_0282IMG_0295IMG_0291IMG_0297IMG_0301IMG_0306

IMG_0316

ติดต่อเรา