ร.ร.บ้านคลองนางาม ไปอิมแพค เมืองทองธานี

ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนางาม

ร่วมชมนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณ อิมแพค เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

IMG_8054 IMG_8055 IMG_8063 IMG_8064 IMG_8066 IMG_8068 IMG_8070 IMG_8071 IMG_8073 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078 IMG_8079 IMG_8080 IMG_8081 IMG_8082 IMG_8083 IMG_8085 IMG_8086 IMG_8087 IMG_8089 IMG_8090 IMG_8094 IMG_8103 IMG_8104 IMG_8105 IMG_8106 IMG_8108 IMG_8109 IMG_8110 IMG_8111 IMG_8112 IMG_8113 IMG_8115 IMG_8116 IMG_8118 IMG_8119 IMG_8120 IMG_8121 IMG_8123 IMG_8124 IMG_8126 IMG_8127 IMG_8128 IMG_8129 IMG_8130 IMG_8131 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8137 IMG_8138 IMG_8140 IMG_8142 IMG_8145 IMG_8148 IMG_8149 IMG_8151 IMG_8154 IMG_8157 IMG_8159 IMG_8161 IMG_8174 IMG_8175 IMG_8180 IMG_8185 IMG_8187 IMG_8188 IMG_8193 IMG_8197 IMG_8200

ติดต่อเรา