ตรวจสุขภาพนักเรียน

สุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนในวัยเรียน  การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ค้นพบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้เต็มความรู้ ความสามารถ

วัตถุประสงค์ :

    1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

    2. เพื่อค้นพบปัญหาสุขภาพของนักเรียน

ดังนั้น  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเขาสามสิบ  ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสามจึงเก็บภาพมาฝากคะ

10409637_782448001800606_2390080879216632729_n 10431686_782448141800592_4441924361199720649_n 10363368_782448395133900_4153257124691760634_n10250084_782448318467241_2283896214981517603_n

ติดต่อ สพป.สก.1