การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว

ขอความร่วมมือโรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20 % ทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จัดส่งรายชื่อ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต ส่งคุณสุภาพร ไผโพธิ์ โดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล ทางเมล์ [email protected] เพื่อใช้ในการจัดอบรม โดยด่วนต่อไป

ติดต่อเรา