คณะผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ประชุมโรงเรียนสุจริตอำเภอเขาฉกรรจ์

คณะผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  ประชุมโรงเรียนสุจริตอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) โรงเรียนบ้านท่าผักชี
โรงเรียนบ้านภูเงิน
เพื่อจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม โรงเรียนสุจริต
วันที่ 24 สิงหาคม  2559
1 2 3

ติดต่อเรา