ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น..มหาเจริญ

IMG_4183 IMG_4185 IMG_4191 IMG_4211 IMG_4218 IMG_4244 IMG_4263 IMG_4239 IMG_4269

24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญนำโดย ว่าที่วินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับภาค ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะประเมินรายนามดังนี้ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายสุรพล ทัศนวรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางธิดารัตน์ มีสาระภี นักวิชาการ สพป.นครนายก นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี ในการนี้ทางโรงเรียนได้มีการจำลองกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและมีการจำลองประเพณีผูกเสี่ยวตำบลทุ่งมหาเจริญ ซึ่งคณะกรรมการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

ติดต่อเรา