การแข่งขันทักษะกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว “สระแก้ววิชาการ” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

sakaeo center

การแข่งขันทักษะกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว “สระแก้ววิชาการ” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

กลุ่มเครือข่ายสระแก้วดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในวันเสาร์ที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  8 โรงเรียน คือ  1.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  2.โรงเรียนบ้านเนินสะอาด  3.โรงเรียนบ้านสี่แยก  4.โรงเรียนบ้านคลองหมี  5.โรงเรียนดาราสมุทร  6.โรงเรียนชุมชนพัฒนา  7.โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน 8.โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์  โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้

 

 

คลิกดาวน์โหลด   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

คลิกดาวน์โหลด   ประกาศเกณฑ์แข่งขันกลุ่มเครือข่ายส่งโรงเรียน

คลิกดาวน์โหลด   กำหนดการ

คลิกดาวน์โหลด  แผนผังโรงเรียนการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายสระแก้ว(แก้ไขล่าสุด)  แก้ไขห้องการประกวดท่องบทอาขยาน ห้อง ป.3/1 ห้อง 423    

ติดต่อเรา