การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

สพฐ.แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้สถานศึกษายื่นความจำนงค์ ถึง สพป.ภายใน 30 สิงหาคม 2559 (ทั้งประเภทสถานศึกษาและนักเรียน) 

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อม ส่งเข้ารับการประเมิน ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา ถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน 30 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสพฐ

ระเบียบกระทรวง55

ระเบียบกระทรวง56

ประกาศกระทรวง56

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบ_3

ติดต่อเรา