รับการประเมินจากสำนักติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม บรรณสาร โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้นำทีมคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายอุดม เหลืองสด ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการ นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และนางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพชร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 14060259_1523231177703104_1056000905_o 14060399_1523237081035847_1968795947_o 14060400_1523237071035848_608724771_o 14074411_1523233304369558_2139488017_o 14087359_1523233287702893_377881915_o 14087396_1523236101035945_1060242447_o 14087493_1523231237703098_2125484344_o (1) 14087493_1523231237703098_2125484344_o 14114085_1523234971036058_697460173_o 14114632_1523237084369180_232393188_o 14123621_1523234984369390_124093769_o (1) 14123621_1523234984369390_124093769_o 14124122_1523236711035884_844834584_o (1) 14124122_1523236711035884_844834584_o 14124144_1523234957702726_812029228_o 14124228_1523236104369278_271754052_o 14138937_1523236091035946_1322320210_o 14138950_1523236714369217_23652556_o 14139033_1523236054369283_1677292432_o

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ      ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช     ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท             อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา