น้ำซับทัวร์ เมืองทอง-วัดพระแก้ว

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี และเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

ชมภาพครับบรรยากาศครับ

numsubtour IMG_5452 IMG_5463 IMG_5480 IMG_5485 IMG_5488 IMG_5489 IMG_5500 IMG_5505 IMG_5514 IMG_5523 IMG_5529 IMG_5535 IMG_5541 IMG_5544 IMG_5567 IMG_5569 IMG_5577 IMG_5582 IMG_5596 IMG_5598 IMG_5599 IMG_5606 IMG_5615 IMG_5622 IMG_5637 IMG_5646 IMG_5654 IMG_5656 IMG_5662 IMG_5675 IMG_5683

เยี่ยมชมเว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

เยี่ยมชมเฟสบุคโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา