มหกรรมวิทยาศาสตร์ …มหาเจริญ

IMG_3810 IMG_3803 IMG_3841 IMG_3864 IMG_3953 IMG_4094 IMG_4156 IMG_4165 IMG_4172

19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 โดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมอาทิเช่น การประกวดแต่งกายชุดรีไซเคิล การแสดง science show การจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 28 ฐานการเรียนรู้ 

ติดตามได้ที่เพจ  www.facebook.com/mahajaroen/

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

ติดต่อเรา