โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร.ร.บ้านคลองนางาม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

18-19 สิงหาคม 2559

ณ ร.ร.บ้านคลองนางาม

 IMG_7898 IMG_7891 IMG_7880 IMG_7879 IMG_7877 IMG_7872 IMG_7871 IMG_7845 IMG_7844 IMG_7832 IMG_7824 IMG_7821 IMG_7818 IMG_7817 IMG_7816 IMG_7809 IMG_7808 IMG_7807 IMG_7806

 

Message us