วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และได้แบ่งกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ตามฐานต่างๆทั้งหมด 8 ฐาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ติดต่อ สพป.สก.1