ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่นขันเวทีไทย ปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่นขันเวทีไทย ปี 2557  และให้ข้าราชการครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ถ้าผิดพลาด โปรดแจ้ง ศน.ประไพ ฉายอรุณ

เป็นการด่วน  และให้โรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด) และโรงเรียนบ้านคลองหินปูน โปรดส่งรายชื่อนักเรียนมาใหม่

8 7 6 5

7

6

5

4

3

2

1

praphai

ติดต่อเรา