ขอเชิญผู้บริหารตำบลศาลาลำดวน ประชุม

วันที่  18  มิถุนายน  2557  เวลา  09.00 น.  ณ  โรงเรียนบ้านเขามะกา  ขอเชิญผู้บริหารตำบลศาลาลำดวน  ประชุม คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย

ติดต่อ สพป.สก.1