เอาบุญมาฝาก

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ไปทำบุญในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ณ วัดน้ำซับ

IMG_5204 IMG_5206 IMG_5210 IMG_5212 IMG_5214 IMG_5217 IMG_5218 IMG_5219 IMG_5220 IMG_5226 IMG_5235 IMG_5238 IMG_5242 IMG_5246 IMG_5248 IMG_5251 IMG_5252 IMG_5255 IMG_5257 IMG_5259 IMG_5261 IMG_5263 IMG_5264 IMG_5268 IMG_5270 IMG_5274 IMG_5276 tamboon

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา