ร่วมกิจกรรมอาเซียน สพป.สระแก้ว เขต1

โรงเรียนบ้านลุงพลู

พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต 1

เมื่อวันจันทร์  ที่ 8 สิงหาคม 2559

************

2 3 4 5 6 79 8

ติดต่อเรา