ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อบต.โคกปี่ฆ้อง

นายบุญส่ง  แสงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

นำข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลุงพลู

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันศุกร์  ที่ 12  สิงหาคม 2559

************

3

1

2

5

4

😀 😀  😀 

ติดต่อเรา