แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  ให้ส่งด่วน ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th สทศ.จะปิดระบบในวันที่  31  สิงหาคม  2559   

ติดต่อเรา