ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-6

นักเรียนช่วยกันเก็บ ผลมะกอกน้ำหน้าโรงเรียนบ้านลุงพลู

คุณครูพาทำโครงงาน วิธีการทำมะกอกแช่อิ่ม”

ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เด็กๆสนุกสนานและสนใจมาก

เมื่อวันพุธ  ที่ 18 สิงหาคม 2559

**************

2

3

1

8

5

4

7

6

😆 😆  😆 

 

 

ติดต่อเรา