วันแม่แห่งชาติ 2559

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559  โดยมีกิจกรรมแม่ลูกแสดงความรักต่อกัน

และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  9  รูป

DSCF6952 DSCF6943 DSCF6940 DSCF6938 DSCF6937 DSCF6936

ติดต่อเรา