เปิดสอนธรรมศึกษาวันแรก

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะสงฆ์วัดน้ำซับ ได้เข้ามาสอนธรรมมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเป็นวันแรก โดยแบ่งสอนเป็นห้องๆ ได้แก่ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก

IMG_5062IMG_5064IMG_5065IMG_5066IMG_5067IMG_5068IMG_5069IMG_5070IMG_5071IMG_5073IMG_5074IMG_5076IMG_5077IMG_5078IMG_5080IMG_5081IMG_5082IMG_5086IMG_5089IMG_5091IMG_5092IMG_5093IMG_5095IMG_5096IMG_5101IMG_5102thammasuksa

เฟสบุ๊คโรงเรียนครับ

เว็บไซด์โรงเรียนครับ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล   อำนวยการผลิต

 
ติดต่อเรา