กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้ จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม  2559

162315

162316

162317

8

2559_2951

2559_2178

2559_3002

9

6

2559_2230

2559_2230

2559_2178

2559_851

2559_74

13

12

11

162319

162318

Message us