ภารกิจ ผู้บริหาร สพป.สระแก้ว ๑ วันเสาร์ที ๑๔ มิย.๕๗

วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายทางการศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และต่อมา นายศักดิ์ชัย บรรณสาร เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายครูในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม

IMG_8275 IMG_8278 IMG_8285 IMG_8286 IMG_8287 IMG_8292 IMG_8297 IMG_8318 IMG_8320 IMG_8331 IMG_8333

IMG_8353 IMG_8354 IMG_8355 IMG_8356 IMG_8358 IMG_8367 IMG_8385 IMG_8386 IMG_8389กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ/ถ่ายภาพ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา