ทำบุญโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยการนำของ นายชวลิต  แจ่มจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดงานทำบุญครบรอบ 42 ปีของโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน

ติดต่อเรา