กศจ.สระแก้ว รับสมัครสอบบรรจุครูฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเพื่อเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นสถานที่รับสมัคร 

IMG_0001 IMG_0003 IMG_1095 IMG_1096 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1101 IMG_1102 IMG_1103 IMG_1104 IMG_1105 IMG_1106 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1110 IMG_1111 IMG_1112 IMG_1113 IMG_1114 IMG_1115 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1118 IMG_1121 IMG_1122 IMG_1123 IMG_1124 IMG_1125 IMG_1126 IMG_1127 IMG_1129 IMG_1130 IMG_1131 IMG_1132 IMG_1133 IMG_1134 IMG_1135 IMG_1136 IMG_1137 IMG_1138 IMG_1139 IMG_1140 IMG_1141 IMG_1142 IMG_1143 IMG_1144 IMG_1145 IMG_1146 IMG_1147 IMG_1148 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1152 IMG_1153 IMG_1154 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1157 IMG_1158 IMG_1159 IMG_1160 IMG_1161 IMG_1162 IMG_1163 IMG_1164 IMG_1166 IMG_1167 IMG_1168 IMG_1169 IMG_1170 IMG_1171 IMG_1172 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1175 IMG_1178 IMG_1183 IMG_1185 IMG_1186 IMG_1187 IMG_1188 IMG_1189 IMG_1190 IMG_1192 IMG_1193 IMG_1194 IMG_1195 IMG_1196 IMG_1197 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1200 IMG_1201 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1204 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1207 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1211 IMG_1212 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1218 IMG_1219 IMG_1221 IMG_1222 IMG_1223 IMG_1224 IMG_1225 IMG_1226 IMG_1227 IMG_1228 IMG_1230 IMG_1231 IMG_1232 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1235 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1240 IMG_1241 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1257 IMG_1258 IMG_1259 IMG_1260 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1264 IMG_1265 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269 IMG_1274 IMG_1277 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1281 IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1287 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1294 IMG_1295 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1298 IMG_1299 IMG_1300 IMG_1302 IMG_1303 IMG_1304 IMG_1305 IMG_1309 IMG_1310 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1313 IMG_1315 IMG_1316 IMG_1317 IMG_1319 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1325 IMG_1327

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์           ภ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ                        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช                    ตรวจสอบ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี              ควบคุม 

ไสว  สารีบท                               อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา