รับนโยบาย การจัดการศึกษา จาก ผอ. เขต

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอวังน้ำเย็น ณ หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ ๑๗๙ อำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในเขตอำเภอวังน้ำเย็นเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จำนวน ๔๑๗ คน

ติดต่อเรา