ผู้ใหญ่ใจดีจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ร.ร.บ้านคลองนางาม

กลุ่ม ฅ.ใจกว้าง และกลุ่มอาสาเติมฝันปันยิ้ม

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน และบริจาคสิ่งของให้เด็กนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 

ณ โรงเรียนบ้านคลองนางาม

12-13 สิงหาคม 2559

IMG_7345 IMG_7348 IMG_7350 IMG_7353 IMG_7361 IMG_7385 IMG_7401 IMG_7404 IMG_7405 IMG_7407 IMG_7409 IMG_7411 IMG_7414 IMG_7423 IMG_7425 IMG_7431 IMG_7433 IMG_7450 IMG_7466 IMG_7476 IMG_7491 IMG_7497 IMG_7498 IMG_7512 IMG_7524 IMG_7531 IMG_7538 IMG_7551 IMG_7569 IMG_7584 IMG_7592 IMG_7601 IMG_7622 IMG_7637 IMG_7640 IMG_7643 IMG_7651 IMG_7654 IMG_7668 IMG_7681 IMG_7689 IMG_7696 IMG_7711 IMG_7712 IMG_7713 IMG_7724 IMG_7752 IMG_7758 IMG_7761 IMG_7781 IMG_7797 IMG_7798 IMG_7802 IMG_7804

ติดต่อเรา