งานวันแม่ ร.ร.บ้านคลองนางาม

ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์

คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

IMG_6816 IMG_6818 IMG_6820 IMG_6823 IMG_6824 IMG_6825 IMG_6830 IMG_6832 IMG_6835 IMG_6837 IMG_6838 IMG_6840 IMG_6850 IMG_6854 IMG_6862 IMG_6868 IMG_6876 IMG_6883 IMG_6884 IMG_6885 IMG_6887 IMG_6889 IMG_6890 IMG_6893 IMG_6907 IMG_6934 IMG_6955 IMG_6958 IMG_6959 IMG_6965 IMG_6968 IMG_6969 IMG_6989 IMG_6998 IMG_7004 IMG_7012 IMG_7036 IMG_7049

 

Message us