พิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติปี๕๙

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  นำข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔พรรษา  ( ๗ รอบ) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอย่างมากมาย จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ข้าราชการที่ดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 IMG_0000 IMG_0762 IMG_0764 IMG_0765 IMG_0766 IMG_0768 IMG_0770 IMG_0773 IMG_0775 IMG_0780 IMG_0783 IMG_0784 IMG_0787 IMG_0788 IMG_0789 IMG_0791 IMG_0792 IMG_0795 IMG_0797 IMG_0798 IMG_0807 IMG_0810 IMG_0814 IMG_0871 IMG_0872 IMG_0876 IMG_0882 IMG_0883 IMG_0884 IMG_0886 IMG_0888 IMG_0891 IMG_0911 IMG_0914 IMG_0942 IMG_0945 IMG_0947 IMG_0948 IMG_0952 IMG_0953 IMG_0968 IMG_0980 IMG_0981 IMG_0986 IMG_0995 IMG_0998

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา