การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนนักศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙/โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน/โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ขอความร่วมมือออกทำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับคณะทำงาน ศพส.อ.วังน้ำเย็น

 

 

drug.b

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา