สพป.สระแก้ว ๑ จัดอบรมครูแนะแนว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

IMG_8451 IMG_8455 IMG_8460 IMG_8461 IMG_8462 IMG_8463 IMG_8473

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา