ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

คุณยายแอร์  จันทรา  คุณยายม้วย  ชาญชัยศรกุล  คุณอุไร  สีนิล  คุณสมบูรณ์  ลือคำงาม  คุณสมทรง  ลือคำงาม

วันที่  10  สิงหาคม  2559

28234 28235 28236 28237 28239 28240 28243

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา