กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

คณะครู นักเรียน  และผูู้ปกครองโรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  ปี 2559

เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา

12  สิงหา  มหาราชินี

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 11  สิงหาคม  2559

ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลุงพลู

********************

9.1

1

2

3.1

3

4

5

6

6.1

7

8

😆 😆  😆 

 

ติดต่อเรา