โรงเรียนบ้านวังวน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านวังวน  จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านวังวน   
บรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความซาบซึ้งระหว่างแม่ลูก 
P1170526P1170534

P1170545P1170563

P1170572P1170616

P1170626P1170640

P1170681P1170684

P1170690P1170700

P1170721P1170723

ติดต่อเรา