ผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ มอบนโยบาย ขรก.อ.วังน้าเย็น

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอวังน้ำเย็น ณ หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ ๑๗๙ อำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในเขตอำเภอวังน้ำเย็นเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จำนวน ๔๑๗ คน

IMG_8422 IMG_8426 IMG_8431 IMG_8433

IMG_8406 IMG_8408 IMG_8412 IMG_8414 IMG_8417 IMG_8418

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1