ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อำเภอวัฒนานคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยภายในงานจะมีการจัดนอทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างมากมาย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา