ร่วมงานมหกรรม “บูรพาสิกขาอาเซียน ASEAN Knowledge ๒๐๑๖”

            โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

  เข้าร่วมงานมหกรรม “บูรพาสิกขาอาเซียน  ASEAN Knowledge ๒๐๑๖”

ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ในวันจันทร์ที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

DSC_0018 DSC_0020 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0083

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

ติดต่อเรา