โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม ”บูรพาสิกขาอาเซียน ASEAN Knowledge ๒๐๑๖”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

  เข้าร่วมงานมหกรรม “บูรพาสิกขาอาเซียน  ASEAN Knowledge ๒๐๑๖”

ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ในวันจันทร์ที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

 

003

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

002

005

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

pic_28

pic_29

pic_30

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1