โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ เดินรณรงค์ “๗ สิงหาออกเสียงประชามติ”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

   เดินรณรงค์ “๗ สิงหาออกเสียงประชามติ”

ณ บ้านเขาสามสิบ  ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ในวันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

……………………………………………………………………………………………..

 

ติดต่อเรา