ประชุมรับนโยบาย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับนโยบาย จากท่านศักดิ์ชัย  บรรณสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

20140614125603

 

 

ติดต่อเรา