เข้าร่วมนิทรรศการบูรพาสิกขาอาเซียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
เข้าร่วมนิทรรศการบูรพาสิกขาอาเซียน
นำเสนอสื่ออาเซียน ศูนย์ PEER เขาฉกรรจ์
ณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 8 สิงหาคม  2559
 20160808_091631 20160808_091643 20160808_094352 20160808_094954 20160808_100501 20160808_102409 20160808_102412 20160808_102543  20160808_112441 20160808_112523 20160808_12232220160808_103228

ติดต่อเรา